صفحه نخست
ارتباط با ما
نقشه سایت
پنج شنبه 23 آبان 1398
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
شرکت اکسس سوئد
تعداد نمایش:6614
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : جمعه 25 بهمن 1387
نويسنده : آقای جان سونیدل هرست( john swindlehurst )    مترجم : ف. بهجت ویراستار: م. آرمان     منبع : نشریـه الکترونیکی IFP
سیستم های اطفاء حریق از نوع گازی
محافظت در برابر حریق توسط عامل غیر آلاینده ی هیدروفلورو کربن HFC: گازی که جایگزین گازهای تخریب کننده لایه ی اوزون شد...


محافظت در برابر حریق توسط عامل غیر آلاینده  

هیدروفلورو کربن (HFC ) در تسهیلات مراقبتهای بهداشتی

« گازی که جایگزین گازهای تخریب کننده لایه ی اوزون شد».

 

     در بیمارستانها، مطب ها، درمانگاه ها، آسا یشگاه ها، و دفاتر کار پزشکان سراسر دنیا، مدیران بخش مراقبتهای بهداشتی مسئول محافظت از بیماران و فراهم ساختن محیطی امن برای بهبودی آنان می باشند.  درمواقع  وقوع حوادث مانند حریق، ایمنی شخصی بیماران و کارکنان شدیدا تحت خطر می باشد. 

 

     وقوع حریق درتسهیلات مراقبتهای بهداشتی، تجهیزات پزشکی گران قیمت را نیز که برای تشخیص ودرمان بیماران ضروری می باشد، به خطر می اندازد.به علاوه،  استمرار طولانی مدت مراقبت ها درمواقعی که تجهیزات صد مه دیده اند ویا داده ها غیرقابل دسترس می باشند نیزتهدید کننده است زیرا این شرایط منجربه بروز ضرر وخسارات احتمالی می شود که با وقوع حریق نیز بسیار بیشتر می شود.

طی گزارشی از طرف سازمان ملی محافظت در برابر حریق NFPA:  National Fire Protection طی سالهای 1999 تا 2002 میلا دی هرساله حدودا 3150 ساختمان در تسهیلا ت مراقبت های بهداشتی، به جز خانه ی سالمندان، آتش گرفتند . هفتاد وچهاردرصد 74%از حریق های این گروه دربیمارستانها یا آسایشگاهها رخ داده بودند که این ارقام نشان می دهد که تسهیلات مراقبتهای بهداشتی با خطرات قابل توجهی از حریق و صد مات بعدی آن مواجه می باشد.

 

     در این مقاله خلاصه ای از نگرانی های اصلی مربوط به ایمنی حریق را مانند: ایمنی بیماران و صد مات احتمالی به تجهیزات پزشکی حساس را بیان خواهیم کرد، که توجه به آنها برای مدیران مراقبتهای- بهداشتی زمانی که راهکا رهای اطفاء حریق را ارزیابی می کنند،  ازاهمیت برخورداراست.  همچنین در این مقا له شرح داده خواهد شد که چگونه خاموش کننده ی حریق عامل غیرآلاینده ی هیدروفلوروـ کربن (H F C ) قادراست آن نگرانی ها را برطرف کند. درپایان، توضیح داده خواهد شد که چگونه درتسهیلات مراقبت های بهداشتی از خاموش کننده های حریق عامل غیرآلاینده برای- محافظت از کارمندان، بیماران وتجهیزاتی که به  فراهم ساختن مراقبتهای پزشکی ضروری کمک می کند، استفاده می شود .

 

مشکلات ایمنی حریق: 

 

    مدیر تسهیلات مراقبتهای بهداشتی با مشکلات خاص بسیاری در رابطه با محافظت از کارمندان، بیماران وتجهیزات حیات بخش در برابر حریق مواجه می باشد. بنابراین، این مسئله ازاهمیت برخورداراست که زمانی که سیستم اطفاء حریق مناسب را انتخاب می کنیم برخی از نکات مهم را درنظرداشته باشیم. به عنوان مثال: خسارات وارده  بیشتر به جزء حرارت و دود ممکن است در نتیجه ی استفاده از برخی سیستم های اطفاء حریق خاص باشد اما می توان این خسارات را با استفاده از سایرسیستم های اطفاء حریق کم کرد و یا از وقوع آنها جلوگیری کرد.

 

     بحرانی ترین مشکل درتسهیلات مراقبتهای بهداشتی محافظت ازساکنین ساختمان یعنی بیماران وکارمندان می باشد. بسیاری ازبیماران قادر به حرکت نیستند وبه علت وجود برخی از شرایط پزشکی خاص، ممکن است بدون کمک قادر به  تخلیه ی محل نباشند. در موارد دیگر، بیماران ممکن است برای کمک به تنفس و یا نظارت برسرعت ضربان قلب داشته باشند واین شرایط امکان حرکت را برای آنها درمواقع اضطراری مشکل تر می کند. به علاوه، این تجهیزات یکپارچه را تحت هیچ شرایطی نمی توان از یکد یگر مجزا کرد.  مد یران بخش مراقبتهای بهداشتی بایستی توجه لازم را به منظور دنبال کردن بهترین شیوه ها با وجود حداقل استانداردها داشته باشند تا بتوانند بطورمناسب در مواقع وقوع حریق از تجهیزات حیاتی وجمعیت های حساس محافظت کنند.  آب که پر کاربرد ترین عامل اطفاء حریق است، ممکن است منجربه بروز برخی ازمشکلات برای تسهیلات مراقبت های بهداشتی شود به ویژه اینکه آب رسانای جریان الکتریسته است واین قابلیت را دارد که منجربه مرگ ناشی از برق گرفتگی افرادی شود که نزدیک به تجهیزات الکتریکی می باشند. صدمات ناشی ازآب واحتمال وقوع کپک زد گی ازسایر تاثیرات ثانوی ناخواسته ناشی از فرونشاندن حریق به کمک آب است.

 

    در سالهای اخیر، خاموش کننده های حریق عامل غیر آلاینده HFC جزء یکی ازروش های حفاظتی مرجع و برتر شده است، زیرا استفاده ازاین روش ها درمکان هایی که افراد درآنجا حضوردارند بسیار موثر وایمن می باشد. این روشها، نارسانا نیزمی باشند وخطر برق گرفتگی را به حداقل می رسانند.

    

     خاموش کننده های عامل غیرآلاینده HFC به منظورمتوقف ساختن فرآیند اشتعال ازطریق جذب حرارت وفعل و انفعالات شیمیایی درسطح مولکولی کارمی کند و به موجب آن حریق را به سرعت خاموش می کند و تاثیرات بالقوه دود وحریق را تخفیف می بخشد.  درنتیجه،  این نوع اطفاء تخلیه ی افراد را ازمحل حریق تسهیل  می بخشند و تاثیرات دراز مد ت مربوط به خسارت های تجاری وارده و مد ت زمان ازکار افتادن و تعطیلی تسهیلات مراقبت های بهداشتی را کاهش می دهند.

     

     مسئله  دیگر برای مدیر بخش مراقبت های بهداشتی نیاز به حفاظت از تجهیزات پزشکی گران قیمت وحساس می باشد.همانطورکه پیش ترازاین ذکرشد، براساس گزارشات سازمان ملی محافظت در برابر حریق NFPA طی سالهای 1999 تا 2002 میلادی حدود 3150 ساختمان در تسهیلا ت مراقبتهای بهداشتی دچارحریق شدند و مستقیما منجر به بروز 3/21 میلیون دلار خسارات مالی شد. احتمالا اکثراین هزینه ها درنتیجه ی نیازبه تعویض فناوری ها وسیستم های تشخیصی گران قیمت می باشد، مانند: جستجوگرهای        P E T  (Positron Emission Tomography ) و  CAT Computer Aided Translation)    

دستگاههای اشعه ایکس وسایر تجهیزات تخصصی که در بخش فوریت های پزشکی، آزمایشگاه های MRI  (Magnetic  Resonance Imager ) وبخش های رادیولوژی قراردارند.

 

     در مواقع وقوع حریق بایستی ازسوابق بیمار و سوابق پزشکی مهم نیز که اغلب به صورت الکتریکی ذخیره می شوند، محافظت شود. با وجود اینکه حرارت و دود ازنتایج احتمالی اکثر صدمات حریق می باشد، اما برخی ازعوامل اطفاء حریق هستند که می توانند کاملا مخرب باشند.  به عنوان مثال : آب که به عنوان یک خاموش کننده حریق استفاده می شود می تواند منجر به زنگ زدگی واتصالی تجهیزات الکترونیکی شود.   عامل های اطفاء حریق شیمیایی خشک یک پس مانده  گرد مانند نازک را ازخود برجای می گذارد که       می تواند منجربه پوسید گی، سیم کشی ها،  آسیب رسیدن به تجهیزات و افزایش هزینه های تمیز کاری شود.   تعمیر ویا تعویض تجهیزات آسیب دیده پرهزینه است وممکن است نیاز به زمان توفق کار وتعطیلی قابل توجهی داشته باشد که آن نیزهزینه بر می باشد. دریک بیمارستان 500 تخت خوابی، توقف کار وتعطیلی فنی بیمارستان برای هر دقیقه ی ازدست رفته 254 دلار تخمین زده می شود.

 

عوامل اطفاء حریق ضد زنگ و نارسانای جریان الکتریسته مانند عامل های غیرآلاینده HFC تبدیل به بهترین شیوه  موجود برای به حداقل رساندن خسارات وارده به تجهیزات دربخش مراقبت های بهداشتی وسایر تسهیلات دارای فناوری های پیشرفته شده است.  به علاوه عامل های اطفاء حریق HFC پس مانده  گرد مانند نازک را از خود برجای نمی گذارند که این ویژگی به کاهش هزینه های مربوط به تمیزکاری بعد از حریق کمک می کند.  بنابراین،  عامل های اطفاء حریق HFC در بیمارستانها و سایر تسهیلات مراقبتهای بهداشتی که درآنجا تجهیزات الکتریکی موجود می باشند،  تبدیل به گزینه  اطفاء حریق برتر شده است.  وجود مواد احتراق پذیر مانند اکسیژن یا الکل در تسهیلات پزشکی عامل مهم دیگری است که بایستی درهنگام ارزیابی عامل های اطفاء حریق به آنها توجه کرد. این مواد می توانند به عنوان مقادیر زیادی ازمواد قابل اشتعال در تاسیسات مراقبت های بهداشتی اضافه شوند ومنجر به گسترش شعله ها ویا بروز انفجار شود.  همانطور که در بالا مطرح شد خاموش کننده های حریق غیرآلاینده HFC ازآن جهت موثرهستند که فرآیند اشتعال را از طریق جذب حرارت وتقویت فعل وانفعالات شیمیایی درسطح مولکولی متوقف می کنند تا بتوانند به سرعت حریق را خاموش کنند و خسارات احتمالی را به حداقل برسانند .

 

     درپایان می توان گفت: ازآنجا که تسهیلات مراقبت های بهداشتی به دنبال روشهای محافظت در برابر حریق قوی تری هستند، عامل های غیرآلاینده HFC گزینه  مناسبی محسوب می شوند. برخلا ف گاز هالون که در خاموش کننده های حریق استفاده می شود، عامل های اطفاء حریقHFC  دارای احتمال تخریب لایه  اوزنODP  صفرهستند و در دستور گازهای خارج شونده ازطرف پروتوکل مونترال نمی باشند.  به علاوه، این عامل ها را می توان با حداقل تغییرات جایگزین گاز هالون درسیستم های موجود کرد. محافظت ازمردم وتجهیزات پزشکی که حافظ جان مردم می باشد درتاسیسات مراقبت های بهداشتی در اولویت قراردارد وتعداد بسیاری ازمدیران این تاسیسات به شکل رو به رشدی به خاموش کننده های حریق عامل غیرآلاینده HFC  به عنوان بهترین شیوه در تامین ایمنی افراد تکیه می کنند .

 

عملیات محافظت در برابر حریق توسط عامل غیر آلاینده HFC

 

    بررسی های موردی ذکر شده در زیر نشان می دهد که چگونه عامل های غیرآلاینده HFC از دو بخش مراقبت های بهداشتی دربرابر حریق محافظت کرده است .

 

کلینیک مراقبت های بهداشتی ساماریتان ( Banner Good Samaritan )

 

    کلینیک مراقبت های بهداشتی واقع در شهر فونیکس (Phoenix ) در ایالت آریزونا ( Arizona ) کشور آمریکا حریقی را دراتاق تجهیزات الکتریکی خود که تمامی امکانات خنک سازی را برای پردیس ساختمان تامین می کرد،  تجربه کرد.  پس ازوقوع حریق درماه جولای،  یکی ازگرمترین ماه های سال در آریزونا،  فقدان امکانات خنک سازی می توانست فاجعه ای مصیبت بار باشد اما استفاده ازخاموش کننده های حریق عامل غیرآلاینده  متعلق به شرکت دوپوند DuPont به کاهش خسارات وارده کمک کرد. کلینیک مراقبت های بهداشتی مذکور از عامل خاموش کننده حریق شرکت دوپوند که بخش حریق کلینیک از آن به جای آب استفاده می کرد، نصب کرد. استفاده ازآب دراتاق تجهیزات الکتریکی ممکن است باعث ایجاد اتصالاتی درسیم کشی شود و این مسئله می تواند منجربه برق گرفتگی افرادی شود که در آن مکان می باشند.  درپایان این عامل خاموش کننده  توانست حریق را بطورموثر و بدون خطر خاموش کند. اگرچه کلینیک مراقبت های بهداشتی ساماریتان بایستی برخی از تجهیزات خود را تعویض کند اما استفاده  آنها از گاز شماره FE – 36 شرکت DuPont هزاران هزار دلارازمکان های درمعرض خطر را نجات داد.

 

     به دنبال بروز حریق دراتاق تجهیزات الکتریکی،  کلینیک مراقبت های بهداشتی مذکورتوصیه کرد که بیش از25 بیمارستان و تسهیلات مربوطه به مراقبت های بلند مدت موجود در ایالت آریزونا امکانات حفاظتی خود را به گاز FE – 36 شرکت  DuPont ،  به عنوان راه حلی ایمن تر برای محافظت در برابر حریق تغییردهند،  به خصوص درمکان های درمانی و تشخیص تخصصی مانند آزمایشگاه های MRI که دارای تجهیزات تخصصی هستند.  وجود میدان های قوی مغناطیسی درآزمایشگاههای MRI نوع سیستم های محافظت دربرابرحریقی را که امکان استفاده از آنها وجود دارد محدود می کند. 

 

کلینیک مراقبت های بهداشتی یاد شده گاز شماره  FE – 36  از شرکت DuPont را که در محفظه ی غیرمغناطیسی ساخت شرکت آنسول Ansul  ذخیره شده است برای محافظت از بیماران خود وفناوری های تصویر برداری گران قیمت در مواقع وقوع حریق،  انتخاب کرده است. در نتیجه،  بیماران وملا قات کنندگان دارای آسودگی خاطر می باشند وکارمندان نیز می توانند برروی ارائه بهترین مراقبت های پزشکی ممکن تمرکز کنند.

 

بیمارستان ها

 

     بیمارستان هامر اسمیت Hammersmith واقع در شهر لندن بمانند سایر تسهیلات پزشکی درسراسر دنیا دارای بخش رادیولوژی شلوغی برای فرآیند عکس برداری با اشعه ایکس X – Ray  و یا با روش مغناطیسی MRI و یک اتاق کنترل تبادل داده ها  به همراه سیستم های الکتریکی حساس می باشد. تجهیزات پزشکی واقع دراین اتاق ها توسط سیستم های اطفاء حریق گازهالون محافظت می شدند.  هرچند درنتیجه ی منع اجباری استفاده ازگازهالون در قاره اروپا مدیر بیمارستان نیاز به یافتن راهکاری جایگزین برای محافظت دربرابرحریق را پیدا کرد که می بایست به اندازه ی گازهالون موثر می بود.  این نیاز با مسئولیت محافظت ازبیماران و تجهیزات پزشکی گران قیمت همزمان شد و باعث شد که کارمندان بیمارستان مذکور  سیستم دارای عامل غیرآلاینده  محافظت در برابر شرکت فایک Fike   بنام ECARO – 25  را به همراه خاموش کننده حریق دارای عامل غیرآلاینده گاز  FE -36 متعلق به شرکت DuPon  نصب کنند.

 

     سیستم های حفاظتی ترکیبی محصول شرکت فایک  Fike  و بخش تجاری بیمارستان یاد شده  قادربودند که با موفقیت بخش رادیولوژی واتاق کنترل داده های بیمارستان را با سیستم دارای عامل غیرآلاینده محافظت در برابر حریق بنام  ECARO  را به روز کرده  و بهبود بخشند،  زیرا خاموش کننده حریق دارای عامل غیرآلاینده  بنام  FE-25  - DuPont به راحتی با کمترین اصلاحات سیستم جایگزین هالون 1301 در سیستم های موجود شد . بدین صورت اتاق کنترل داده ها وبخش رادیولوژی طی نصب سیستم فوق از شرکت  Fike  توقف کار و تعطیلی کوتاه مد تی را تجربه کرد که این مسئله درمقایسه با سایر سیستم ها منجربه صرفه جویی درهزینه ها شد.  این مواد عامل های کلیدی موفقیت تغییر گازهالون دربیمارستان هامر اسمیت Hammersmith بود .

 

نتیجه گیری

    

     زمانی که نوبت به محافظت از تسهیلا ت مراقبت های بهداشتی ازحریق می رسد،  گزینه های اطفاء حریق بسیارمتفاوتی برای انتخاب وجود دارد. بنابراین، این مسئله ازاهمیت برخوردارمی شود که بدانیم چه نوع عامل هایی به بهترین شکل مشکلا ت خاص حریق را که بیمارستان ها،  آسایشگاه ها و سایر تسهیلا ت پزشکی با آن مواجه هستند، برطرف می کند که این مشکلات مواردی همانند محافظت ازافراد وبیماران حساس و کاهش خسارت وارده  به تجهیزات پزشکی گران قیمت می باشد.

 

خاموش کننده های حریق عامل غیرآلاینده H FC راهکاری موثر محسوب می شوند زیرا دارای مواد سمی کمی هستند. ازآنجا که آنها تخریب کننده ی لایه ی اوزون نیستند، نسبت به محصولات هالون برای محیط زیست سالم ترهستند. آنها ازنظرالکتریسته نیز نارسانا هستند وهیچگونه پس مانده فاسد کننده ای که ممکن است منجر به خرابی تجهیزات پزشکی حیات بخش شود نیزاز خود برجای نمی گذارند. بنابراین، عامل های غیرآلاینده HFC در میان بسیاری از تسهیلا ت مراقبت های بهداشتی گزینه ی خاموش کننده ی برترشده است زیرا این قابلیت را دارا می باشند یعنی ازآنچه که ازاهمیت بسیاری برخورداراست محافظت کنند مانند محافظت از انسان، دارایی وهمچنین محیط زیست.       (پایان)

 

 

 

نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما
ازنویسنده مترجم و چاپ کننده این مقاله تشکر میکنم در این موارد منتظر مقالات بیشتر میباشم- Farid