صفحه نخست
ارتباط با ما
نقشه سایت
پنج شنبه 23 آبان 1398
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد نمایش:10184
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : يکشنبه 5 اسفند 1386
مترجم : ناصری     منبع : سایت شرکت اسپکترس Spectrex
اطلاعات فنی در باره کپسول های اطفاء حریق آتش نشانی متداول در بازار
کپسولهای متداول اطفاء حریق آتش نشانی:
کپسول های اطفاء حریق آتش نشانی از نوع آبی برای آتش سوزیهای گروه الف ( A ) یعنی ( کاغذ وغیره ) مناسب هستند، اما برای آتش سوزیهای گروه ب (B )، ج ( C )، و د ( D ) از قبیل ما یعات آتش زا و آتش سوزیهای که براثرجریان برق یا عناصر فلزی واکنش پذیر می با شند منا سب نیستند...

اطلاعات فنی در باره کپسول های اطفاء حریق آتش نشانی متداول در بازار

برگزیده از سایت شرکت اسپکترس Spectrex

 

·        کپسولهای متداول اطفاء حریق آتش نشانی

·        طبقه بندی کپسولهای متداول اطفاء حریق آتش نشانی

·        طبقه بندی چندگانه کپسولهای اطفاء حریق آتش نشانی

·        گزارشات کمیته گروه پژوهشی بین المللی جایگزنی گاز هالون – اداره هوانوردی مرکزی ( FAA-HRWG  ).

·        جایگزین های گاز هالون ( Halon ) در کپسولهای اطفاء حریق آتش نشانی.

 

کپسولهای متداول اطفاء حریق آتش نشانی:

کپسول های اطفاء حریق آتش نشانی از نوع آبی برای آتش سوزیهای گروه الف ( A ) یعنی ( کاغذ وغیره ) مناسب هستند، اما برای آتش سوزیهای گروه ب (B  )، ج ( C )، و د ( D ) از قبیل ما یعات آتش زا و آتش سوزیهای که براثرجریان برق  یا عناصر فلزی واکنش پذیر می با شند منا سب نیستند. دراین گونه موارد شعله های آتش پخش خواهند شد یا اینکه با عث بروز خطرات بیشتری می شود.

کپسولهای اطفاء حریق آتش نشانی از نوع  پودر خشک برای آتش سوزیهای گروهای الف( A )، ب (B  )، و ج ( C ) مناسب هستند و در میان انتخابهای شما می توانند بهترین گزینه باشند. آنها نسبت به کپسولهای اطفاء حریق دی اکسید کربن   ( CO2 ) از آنجهت برتری دارند که سطحی از مواد غیر آتش زا ایجاد می کنند، موادی که احتمال شعله ورشدن مجدد مواد خاموش کننده راکاهش می دهند.  توجه داشته با شید که دو نوع از کپسول های اطفاء حریق آتش نشان حاوی پودر خشک وجود دارند: 

-          کپسول های اطفاء حریق آتش نشانی نوع ب (B  )، و ج ( C ) که حاوی سدیم یا بی کرنبات پتاسیم می باشند. 

-         کپسول های اطفاء حریق آتش نشان نوع ( A )، ب (B  )، و ج ( C ) که حاوی فسفات آمو نیوم می با شند.

 کپسول های اطفاء حریق دی اکسید کربن (CO2 ) برای آتش سوزیهای گروه های ب (B  )، و ج  ( C )  مناسب هستند، اما آنها در مورد آتش سوزیهای گروه الف ( A ) کاربرد مناسبی ندارند؛ به این دلیل که  در این دسته از مواد  آتش معمولا دوباره شعله ور می شوند. کپسول های دی اکسید کربن ( CO2 ) نسبت به کپسول های اطفاء حریق نوع پودر خشک برتری دارند ازآن جهت که هیچ گو نه پس مانده مضری ازخود برجای نمی گذارند – گزینه ای مناسب در مورد آن دسته از آتش سوزیهای نا شی از جریان برق در دستگاههای رایانه یا دیگر تجهیزات حساس. توجه داشته باشید که دی اکسیدکربن ( CO2 ) در مورد آتش سوزیهای که بر اثر عناصر فلزی آتش زا از قبیل واکنش های گریگنارد( ویکتور گریکنارد 1935 - 1871) و فلز سدیم انتخاب مناسبی نمی باشد چرا که  دی اکسید کربن(CO2  ) برای آتش سوزیهای گروه (D) مورد تایید نیستند. 

 ادامه دارد ...