صفحه نخست
ارتباط با ما
نقشه سایت
پنج شنبه 23 آبان 1398
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
شرکت اکسس سوئد
تعداد نمایش:3816
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : جمعه 23 اسفند 1387
مترجم : کیومرث شادمان فر     منبع : شرکت سازنده سیستم های اعلام سرقت PYRONIX کشور انگلیس
مروری بر پیش نویس قانون دی دی 243 (DD243) یا مروری بر قانون خط مشی شرکت های مجری سیستم های اعلام خطر

مروری بر پیش نویس قانون دی دی 243 (DD243 ) یا مروری بر قانون خط مشی

 دی دی 243 و تأکیدی بر شرکت های مجری سیستم اعلام خطر

 

 قانون دی دی 243 چه قانونی است؟

• قانون شماره: دی دی 243 سال 2002 میلادی سازمان استاندارد بریتانیا نوعی قوانین ممارست برای اجراء و تأیید سیستم های اعلام خطر طراحی شده بمنظورایجاد وضعیت های اعلام خطر تأیید شده است.

• این سند در پاسخ به خط مشی سیستم های امنیتی سال 2002 میلادی انجمن  آکپو ACPO ( انجمن رئیس پلیس انگلستان ) بچاپ رسید که از روز یکم ماه اکتبر سال 2001 میلادی جامع عمل یافت.

 

این قانون به چه معنی است؟

• این بدآن معنی است که چنانچه یک سیستم اعلام خطر (دزدگیر) را پشتیبانی می کنید سیستم مذکور نیازمند توجه پلیس می باشد. لذا ضروری است تا بشکل زیر بنایی روش طراحی و یا اجرای این سیستم را تغییر دهید.

• این روش منطبق با عملکرد اجراء سیستم با استاندارد بی اس4737، بی اس 7042 (استاندارد انگلیس) و یا ای ان 1-5031 (استاندارد اروپا) BS4737, BS7042 or EN50131-1 می باشد.

 

از چه زمانی این قانون مورد استفاده قرار گرفت؟

• قانون دی دی 243DD243 در روز یکم ماه ژولای سال 2002 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. هر سیستم اعلام خطری که پس از این تاریخ اجراء می گردد و نیازمند واکنش پلیس است می بایست منطبق با این خط مشی باشد.

• بعلاوه، هر سیستمی که از واکنش پلیس از تاریخ یکم ژولای سال 2002 میلادی برخوردار نمی باشد می بایست بمنظور انطباق با این قانون و کسب مجدد واکنش پلیس سیستم خود را بهبود بخشد.

 

قانون دی دی 243DD243 چه مواردی را پوشش می دهد؟

در معانی زیر بنایی این خط مشی دارای چهار بخش متفاوت است: • بخش چهارم: طراحی اولیه و ملاحظات پیکربندی. • بخش پنجم: طراحی، اجراء و پیکربندی سیستم های اعلام خطر سرقت ( دزدگیر ) که موجب یک پارچه کردن فن آوری های تایید شده در این نوع سیستم ها می شود. • بخش ششم: روش های دیگر برای به حداقل رساندن اعلام خطرهای بی مورد. • بخش هفتم: بررسی اطلاعات اعلام خطر توسط سازمان های ARC.

 

نکات کلیدی چه هستند؟

موارد ذیل احساس ما در باره نکات کلیدی قانون دی دی 243 است. این موارد قطعی نبوده و محدودیت مسئولیت شرکت های مجری در نظر نمی آید، بلکه تنها بعنوان راهنمایی برای برخی از مباحث اساسی است.

 

بخش چهار: طراحی اولیه و ملاحظات پیکربندی.

4-1- اهداف طراحی:  ضروریست تا سیستم های اعلام سرقت IAS جهت اهداف ذیل طراحی، نصب و پیکربندی شوند:

 الف) موجب کارآمدی تاییدیه ای در سهولت شوند،

و ب‌) احتمال بروز زنگ های اعلام خطر بی مورد را به حداقل برسانند.

 در این خصوص تاکید بر روی طراحی سیستم بمنظور اجابت نیازهای سیاست کاری است. این عمل نیازمند ارزیابی کامل خطر احتمالی شامل جزئیات مباحث با مشتری و در نظر گرفتن نیازهای ( شرکت ) بیمه است.

 

 4-3- ارسال علائم خطا:

قانون دی دی 243 یادآور آن است که تحت دو شرایط از وجود سارق در زمان اعلام خطراعتماد حاصل می گردد:

الف) چنانچه دستگاه ARC علائم ارسالی خطا را بدنبال یک علامت خطر از مکانی فرضی یکسان تحت حفاظت در طول زمانی یکسان دریافت نماید، و یا عکس آن صورت بپذیرد؛

ب) چنانچه دستگاه ARC دوعلامت ارسال خطا را از یک مکان تحت حفاظت فرضی دریافت نماید، هر یک را از دو مسیر ارسال از دو نوع فن آوری متفاوت ( برای مثال، وسیله ارسال کابل و ارسال رادیویی) در یافت نماید.

 

4-3- ارسال علائم خطا:

• سیستم دستگاه مرکزی دریافت علائم ARC و پلیس در صورت تایید پیام های اعلام خطر در یکی از شرایط فوق بشکل یکسان برخورد می نمایند.

• ایجاد دو مسیر انتقال اختیاری است و ایجاد این دو مسیر، در جای خود، در مقابل سیستمی که بر پایه تایید فن آوری است مساوی نمی باشد.

 

بخش 5: طراحی، نصب و پیکربندی سیستم های اعلام خطر در پیروی از تاییدیه فن آوری سیستم اعلام خطر

 • 5-4-1- معیارهایی برای ترتیب تاییدیه وضعیت های اعلام خطر • معیارهای کلی برای روشی که یک سیستم اعلام خطر ( دزدگیر) بمنظور یک وضعیت اعلام خطر پیکر بندی می گردد تا در طی مراحلی تاییدیه کسب نماید به شرح ذیل است:

• حداقل دو وضعیت متفاوت اعلام خطر گزارش می شود، هر یک از آشکار ساز مستقلی، در زمان مورد تایید؛ و

• هر دو آشکار ساز می بایست: - هر یک از فن آوری متفاوتی باشند، - و یا ( چنانچه از یک فن آوری هستند ) دو آشکار ساز -

می بایست در پوشش دادن مناطق با یکدیگر ادغام نشوند.

 

بخش 5: طراحی، نصب و پیکربندی سیستم های اعلام خطر در پیروی از تاییدیه فن آوری سیستم اعلام خطر

• 5-4-1- معیارهایی برای ترتیب تاییدیه وضعیت های اعلام خطر

• ضروریست تا آشکار سازها دارای خروجی های مجزا بوده و به ترمینال ناحیه های ( زون ) متفاوت در دستگاه مرکزی کنترل متصل شوند. هر چند دو ناحیه مجزا می بایست مورد استفاده قرار گیرد، آشکار سازها می توانند در یک اتاق و یا یک ناحیه یکسان واقع شوند.

• « زمان تأ یید » واژه مورد استفاده برای دوره ای از زمان است که پس از اولین فعالیت، که در مدت یک ثانیه، یا تصدیق، فعالیت

می تواند گزارش شود. زمان تأ یید نباید کمتراز 30 دقیقه و بیشتر از 60 دقیقه باشد.

• دو آشکار ساز از دو نوع فن آوری متفاوت ( مانند آشکار ساز وریتک پی2 محصول شرکت پایرونیکس ) مجاز می باشند. دو آشکار ساز از یک فن آوری یکسان نیز مجاز می باشند با این وصف که میدان پوشش آنها با یکدیگر متقارن نباشد. بخش 5 – طراحی، نصب و پیکر بندی سیستم های اعلام خطر بهمراه تاییدیه فن آوری اعلام خطر

• زمانیکه آشکار سازها از نوع حرکتی هستند قوانین بعدی بر طبق بخش ذیل اعمال می گردد:

 • 5.4.2 پیکر بندی آشکار سازهای حرکتی که ممکن است یک اعلام خطر مورد تأیید ترتیبی را عرضه نماید.

 

...ادامه دارد

نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما